Minicars

Slovenský zväz minikár je členom Slovenskej asociácie motoristického športu (SAMŠ). V Českej republike patrí minikárový šport pod Autoklub České republiky (AČR).

Minikárový šport

Minikáry patria k motoristickým športom, hoci žiaden motor nemajú. Preto sú najekologickejším (aj najlacnejším) motoristickým športom. Minikáry sa pohybujú iba vďaka gravitačnej sile, pretekári jazdia z kopca dole. Hore sú potom minikáry vytiahnuté väčšinou na lane za traktorom.
Tento šport je určený predovšetkým pre deti (od 5 rokov) a mládež, ale venujú sa mu aj dospievajúci a dospelí. Učí jazdcov reagovať na šmyky, a predovšetkým pretekári získavajú cit pre brzdenie a precízne šoférovanie. Prispieva aj k dopravnej výchove a rozvíja ich technickú tvorivosť a súťaživosť v duchu fair-play. Poskytuje veľmi dobré základy pre ďalšie motoristické disciplíny ako sú motokáry, automobily, formule... Vedie deti k zručnostiam za volantom, pripravuje ich na riadenie automobilov, dáva im základy ako zvládnuť šmyky, ako prispôsobiť rýchlosť v závislosti od stavu vozovky a veľa iného. Naučia sa vymieňať pneumatiky a iné technické zručnosti. Zároveň sa venujú niečomu zaujímavému, s čím sa môžu pochváliť, ukázať kamarátom vyhrané trofeje... A v neposlednom rade - deti strávia víkendy s rodičmi a priatelmi.

Sezóna

Minikárová sezóna sa začína koncom apríla a končí v septembri. Preteky minikár sa organizujú po celom Slovensku, Česku, ale aj celej Európe. Zatiaľčo v západnej a východnej Európe sa jazdí iba zjazd, na Slovensku a v Čechách sa jazdí predovšetkým slalom.
Slovenskí jazdci absolvujú počas roka zvyčajne okolo 10 pretekových víkendov - v rámci Majstrovstiev Slovenska 6 - 7 pretekov, Slovenského pohára 7 - 8 pretekov a Európskeho pohára 3 preteky. Tieto preteky sa zvyčajne aj prekrývajú, čiže v jeden deň sa jazdí napríklad Slovenský aj Európsky pohár. V prvom júlovom týždni sa zvykla usporiadať aj medzinárodná šesťdňová, ale v posledných rokoch sa neorganizuje. V auguste sa pravidelne konajú Majstrovstvá Európy v zjazde, na ktorých sa v minulosti najme naši mladší jazdi zvykli umiestňovať veľmi dobre, čoho dôkazom sú aj viaceré majstrovské tituly. Na konci sezóny sú najlepší jazdci odmenení pohárom za celkový výsledok. Majstri Slovenska sú ocenení aj v rámci Večera majstrov volantu SAMŠ.

Pretekári sú na začiatku sezóny zaradení do jednotlivých vekových kategórií, v ktorých budú jazdiť počas celého roka. Rozhodujúci je vek jazdca dosiahnutý v danom roku.
Pretekári sú rozdelení do šiestich vekových kategórií:

KATEGÓRIA SLOVENSKÉ ČESKÉ
M-1 4 - 8 rokov4 - 8 rokov
M-2 9 - 12 rokovmax. 12 rokov
M-3 13 - 16 rokovmax. 16 rokov
M-3D 13 - 18 rokov
dievčatá
max. 18 rokov
dievčatá
M-4 17 - 20 rokovmax. 21 rokov - chlapci
max. 99 rokov - dievčatá
M-5 21 - 99 rokovmax. 99 rokov
Pretekový víkend

Slovenské (slalomové) preteky sú organizované počas víkendov, pričom jeden deň sa zvyčajne jazdia Majstrovstvá Slovenska a druhý deň Slovenský pohár (každý víkend sa ich poradie mení).
Súťažný víkend sa obvykle začína v sobotu ráno okolo ôsmej hodiny. Ako prvé prebieha technická kontrola minikár - každý jazdec musí prejsť cez túto technickú kontrolu, aby mohol štartovať v pretekoch. Technický komisár skontroluje minikáru či je pripravená a schopná bezpečnej jazdy.
V priebehu technickej prebierky a po nej je možné oboznámiť sa s traťou. Jazdci prejdú peši celú trať aby sa oboznámili so slalomovými úsekmi a ostatnými nástrahami trate. Je potrebné aby si najmä menšie deti pozreli kadiaľ majú ísť, aby správne prešli trať. Starší pretekári si už všímajú aj sklon trate, možnosti prejdenia zákrut a podobne, aby dosiahli čo najrýchlejšie časy. Potom ako jazdci poznajú trať a majú v poriadku minikáry, môže sa začať pretekať.
Ešte predtým sa ale koná rozprava, na ktorej sa predstavia organizátori pretekov a činovníci. Povedia sa základné informácie o pretekoch a rozdelia sa bójkové úseky. Na každom bójkovom úseku sa vždy nachádzajú aspoň dvaja rodičia pretekárov, ktorí sa starajú o to, aby bol slalomový úsek pripravený pre každého jazdca a zaznamenávajú trestné sekundy. Po rozprave už je všetko pripravené na preteky.
Jazdci štartujú samostatne a meria sa im dosiahnutý čas. Po pretekoch sú vyvesené výsledky a pripraví sa vyhlásenie výsledkov. Zvyčajne sú v každej kategórii odmenení traja najrýchlejší jazdci. Koniec pretekov je zvyčajne medzi 14tou a 16tou hodinou, takže zostáva ešte veľa voľného času na zábavu s inými jazdcami.
V nedeľu je program veľmi podobný ako v sobotu. Ráno si jazdci pozrú trať a po rozprave sa začne jazdiť. Ak organizátor nerozhodne inak, technická prebierka sa uskutoční až pred štartom jazdca do prvého tréningu aby sa ušetril čas a mohlo sa cestovať skôr domov. Po odjazdení pretekov sa opäť koná vyhlásenie výsledkov. Koniec pretekov je zvyčajne najneskôr o 16tej hodine.

Preteky

Jednotlivé preteky sa väčšinou započítavajú do celkového hodnotenia niektorého seriálu, ktorý sa jazdí celú sezónu. Jedným z najvýznamnejších podujatí v rámci pretekov minikár na Slovensku a Čiech je Európsky pohár, ktorý sa skladá z troch samostatných pretekov organizovaných na Slovensku, na Morave a v Čechách. V rámci Slovenska sú najdôležitejším seriálom Majstrovstvá Slovenska, na ktorých sa rozhodne o držiteľoch majstrovských titulov. Každé preteky majú stanovený spôsob hodnotenia. Zvyčajne sa jazdí 5 jázd - nemeraný tréning (jazdec sa oboznámi s bójkovými úsekmi, pričom sa jeho čas jazdy nemeria), meraný tréning (oboznámenie sa s traťou, pričom sa jeho čas meria) a 3 ostré jazdy (rozhodnú o konečnom poradí).

Jazda

Cieľom pretekárov je prísť do cieľa čo najrýchlejšie, pričom musí správne prejsť bójkové úseky. Väčšinou sú 3 bójkové úseky na trati, skladajú sa z červených a zelených bránok, pričom jazdec ich musí prejsť správne - zelená bójka je po pravej ruke a červená po ľavej ruke pretekára, za zhodenú bójku sa pripočítajú k času 2 sekundy, za nesprávne obídenie je 100 sekúnd. Jazdec sa na štarte môže jeden krát odraziť. V cieli musí bezpečne zastaviť.
Čas sa meria v minútach, sekundách a stotinách, pričom rozdiely medzi jazdcami sú niekedy iba pár stotín až desatín.