News

Next race:
Kojšovská hoľa - 24.8.2019, 25.8.2019

Organizer: PD Autosport

Special Provisions - 24.8.2019
Special Provisions - 25.8.2019

GPS Coordinates
Track length
700 m
Časový harmonogram:
08:00 - 09:30 Technická prebierka a obhliadka trate, rozprava
09:30 - 11:00 Tréningové jazdy
11:00 - 14:00 Kvalifikačné jazdy
14:00 - 14:30 Vyhodnotenie výsledkov
15:00 - 15:30 Vyhlásenie výsledkov


Kalendár pretekov 2019

Kalendár pretekov 2019

Štartová listina 2019

Štartová listina 2019


Výročná správa 2018

Výročná správa SZM


Licenses

ŽIADOSŤ O VYDANIE LICENCIE JAZDCA PRE MINIKÁRY nájdete na stránke SAMŠ.